מזלות איכות משתנה

Mutable

מזלות איכות משתנה -באיכות זאת המזלות האלו הם כבר באיכות של שיפור המצב למשל קרדינאלים סללו קבועים סללו ושמרו אז משתנים מייפים ונותנים איכות גבוהה יותר (פנסים גינות מסלולים לאופניים כו ) מזלות משתנים הם עם איכות גמישה ואפילו מסתגלת למצבים .

מזלות אש
מזלות אש

יסוד האש מדבר על התחלה חדשה ,המצת שהדליק את האש ,הרעיון הראשוני ,אך כמו אש זמנו  קצוב והוא צריך להעבירו הלאה.יסוד האש מדבר על התחלות ורעיונות חדשים.

מזל אריה – מזל אריה הוא  הקבוע (FIX) שבמזלות האש

מזל קשת-מזל קשת הוא המשתנה (Mutable) שבמזלות האש

מזל טלה -מזל טלה הוא הראשוני (cardinal) שבמזלות האש

קורס אסטרולוגיה למתחילים  > אין צורך בידע מוקדם